• Dobavitelji, Novo 21.06.2022

  Drage položnice za elektriko so marsikoga pripeljale do iskanja rešitev, kako priti do lastnega vira električne energije. Rešitev na dlani je zagotovo sončna elektrarna. Preverili smo, kako poteka zaključna faza postavi-tve – montaža sončne elektrarne.

  Za kakovostno montažo je pomembno pravilno dimenzioniranje

  Marsikdo na prvo žogo sklepa, da sta montaža in zagon najpomembnejša pri postavitvi sončne elektrarna. A učinkovitost sistema je v večji meri odvisna od kakovosti projektiranja in dimenzioniranja sončne naprave. Postavitev sončne elektrarne namreč zahteva skrbno načrtovanje in ustrezno pozicioniranje glede na dane pogoje.

  Pogoji, ki vplivajo na dimenzioniranje so naklon, usmeritev strehe in mikrolokacija. Seveda pa je potrebno pri načrtovanju montaže sončnih panelov potrebno upoštevati tudi statiko glede snežnih in vetrnih obremeni-tev, tip kritine in konstrukcijo ostrešja.

  solarni paneli na strehi

  V kolikor je bilo dimenzioniranje strokovno in pravilno, je montaža in kasneje zagon sistema zgolj pika na i. Uigrana in izkušena ekipa monterjev je ključ do uspeha, zato je pomembno, da za izberemo preverjenega in strokovno podkovanega izvajalca. Med namestitvijo modulov je potrebno biti pozoren na detajle namestitve podkonstrukcije pri prebojih ter simetrično razporeditev modulov, ki vpliva na končni izgled strehe. Montaža in zagon sta končana tudi v največ dveh dnevih.

  Izvajalec na strehi montira najboljse solarne panele

  Je pomembno, kakšna je streha?

  “Idealna streha je obrnjena na jug in ima kot večji od 20 stopinj, a tudi to danes ni več pravilo, kot je veljajo včasih,” pojasni tehnični direktor podjetja Enertec Moja elektrarna Bojan Horvat. Sončna elektrarna lahko dobro deluje tudi na strehi, katere lega je postavljena na vzhod in zahod. Preprosto je treba to le upoštevati pri načrtovanju in meriti na izplen sončne elektrarne, ki bo ustrezal potrebam uporabnika. Za montažo sonč-ne elektrarne so primerne dvokapnice, enokapnice ter celo ravna streha. Pri ravni strehi se paneli nameščajo na nosilno konstrukcijo pod kotom in v smeri, ki omogoča najboljše izkoristke sončne energije.

  soncni paneli na strehi iz stirih perspektiv

  Sončno elektrarno lahko postavimo tudi na ravno streho.

  Zaradi napredka tehnologije solarnih panelov, montaža sončne elektrarne ni odvisna od vrste kritine. Panele lahko montiramo na opečne strešnike, pločevino, tegolo, bitumensko folijo. V kolikor je streha dotrajanja in njena nosilnost vprašljiva, je priporočljiva sanacija. Pomembno je, da je uporabna površina brez morebitnih ovir, kot so drevesa, okoliške stavbe, dimniki, zračniki, saj lahko zavirajo osončenje.

  Za montažo sončne elektrarne potrebujemo dovoljenja

  Samooskrbna sončna elektrarna ne zahteva gradbenega dovoljenja, potrebujete pa soglasje vseh lastnikov ali solastnikov stavbe. Prav tako je potrebno pridobiti soglasje pooblaščenega elektro distributerja ter po-godbo o priključitvi in dostopu. Ne pozabite na soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine, če je stavba, na kateri bodo montirane sončne celice, pod spomeniškim varstvom.

  V katerih primerih montaža sončne elektrarne ni mogoča?

  Slovenija se uvršča med bolj osončene države v Evropi. Zaradi znatne in enakomerne osončenosti je zato večino poseljenega ozemlja primernega za postavitev samooskrbne sončne elektrarne. Obstajajo pa primeri, ko izvedba kljub temu ni možna. Na primer, če je je objekt na izjemno neugodni mikrolokaciji, površina, na kateri bi namestili sončne celice premajhne ali preveč razdrobljene, neustrezen relief pokrajine ali ko je eno-kapnica usmerjena proti severu. Postavitev je otežena tudi v primeru, ko se ne izvede sanacija dotrajane strehe.

  Posted by Mitja @ 7:56 am

Povezave