• Dobavitelji, Novo 04.10.2022

  Od kakovosti digitalizacije vašega podjetja je odvisno ali bo podjetje na dolgi rok preživelo. Podjetja, ki se ne uspejo pravočasno digitalizirati, v povprečju propadejo v roku 5 let. Ob trenutni rasti trenda digitalizacije. Ker je pričakovati še hitrejšo rast digitalizacije v prihodnosti, se zna zgoditi, da bodo podjetja brez digitalizacije propadala še hitreje.

  Kako digitalizacija podjetja pripomore k njegovi rasti

  (vir slike: https://factory.dev/blog/digitalization-business-growth)

   

  • Digitalizacija podjetja pripomore napredovanju rasti vašega podjetja 
  • Pripomore pri veliko različnih procesih v podjetju
  • Prehod iz analognega stanja v digitalno stanje je proces, ki pripomore k vašemu podjetju

  Kako pripomore digitalizacij apodjetja rasti vašega podjetja  in večji pomen zgoraj naštetih alinej izveste v spodnjem zapisu. Berite naprej za več informacij.

   

  Pomen digitalizacije podjetja

  Digitalizacija podjetja je, sedaj dokazano, najbolj pomembna točka za rast vsakega podjetja.

   

  To se zgodi kadar podjetje prične uporabljati digitalne tehnologije za spremembo in transformacijo poslovnega modela. Tako zagotovijo ustvarjanje novih prednosti in ustvarjanje novih priložnosti. 

   

  Lahko rečemo, da digitalizacija podjetja vsebuje vse procese in vse dejavnosti oziroma aktivnosti, ki jih s seboj prinesejo digitalne tehnologije. Digitalizacija poslovanja je veliko podjetij pripeljala do uspeha. 

   

  Vsa uspešna podjetja so svoje poslovanje avtomatizirala in izkoristila digitalne tehnologije po vseh njihovih zmožnostih. Implementirali so digitalizacijo od obdelave naročil do vseh ostalih dejavnosti, ki jih imajo v svojem podjetju. 

   

  Kako pa pripomore digitalizacija poslovanja podjetju na dolgi rok?

  Digitalizacija poslovanja podjetja pomaga: 

  • Izboljšati učinkovitost poslovanja

  Vsi procesi znotraj podjetja so avtomatizirani preko digitalnih tehnologij 

   

  • Zmanjša število človeških napak 

  Ker je sedaj manjša potreba po človeških virih, se stopnja in število napak krepko zmanjša 

   

  • Stroški so nižji 

  Kakor je omenjeno v zgornji alineji – manj osebja je manj stroškov, tako posledično tudi zmanjšano število uporabe papirnega poslovanja zmanjša stroške. 

   

  Če želimo popolnoma razumeti digitalizacijo podjetja, potem potrebujemo tudi razumeti vlogo tehnologije v njenem celotnem procesu. 

   

  Digitalizacija je preoblikovala celoten poslovni proces s prehodom in analognega poslovanja v digitalno poslovanje. Podatki, vse dokumentacije, itd. se ne shranjuje več na nobenih posebnih napravah za shranjevanje, ali v fasciklih posebno namenjenih za te dokumente; ampak se sedaj shranjujejo v oblaku. Podatki shranjeni v oblaku zagotavljajo, da ni prenasičenosti podatkov.

   

  Računalništvo v oblaku je mnogim podjetjem pomagalo pridobiti konkurenčno prednost pred svojimi konkurenti. 

   

  Vsakodnevno uporabljamo baze podatkov v oblaku, saj se je izkazalo, da imajo ogromen vpliv na timsko sodelovanje in uspešnost.

   

  Z uporabo shranjevanja v oblaku se prepreči izguba podatkov, varnostno kopiranje podatkov se zgodi brez nas – je avtomatizirano. 

   

  Digitalizacija v poslovanju je prinesla nešteto sprememb pri službah v podjetju. Spodaj si bomo pogledali prikazano na dveh primerih. 

  Kako pripomore digitalizacija podjetja nabavni službi? 

   

  Digitalizacija pripomore k različnim procesom in službam znotraj vsakega podjetja. 

   

  Danes si poglejmo kako pripomore k nabavni službi. 

   

  Prvo si poglejmo kaj sploh nabavna služba dela. V nabavni službi se izvajajo naslednje naloge:

  • Načrtovanje nabave 

  Je eden izmed najpomembnejših delov poslovnega načrta podjetja. 

  Izvaja se:

  • predvidevanje nabave
  • opredeljevanje nabave

   

  • Operativno izvajanje nabavnega postopka
   • opredelitev kateri materiali so potrebni za nabavo 
   • iskanje najbolje primernih ponudb za nabavo 
   • pogajanja o nabavnem poslovanju 
   • plačilo računov po plačilnih rokih
   • analiza ponudb nabave
   • kalkuliranje stroškov nabavljenega materiala 
   • prevzem nabavnega materiala in kontrola le tega 

   

  • Evidentiranje nabave 
   • cena oziroma strošek materiala 
   • količina materiala 
   • reklamacije nabavnega blaga
   • evidentiranje vseh dobaviteljev 
   • navedena imena materialov, ki so bili naročeni 
   • zapis datumov naročanj

   

  Iz zgornjih alinej je razvidno, da ima nabavna služba veliko obveznosti. In ali si predstavljate koliko časa je to vse vzelo? 

   

  Mi si skoraj da ne moremo tega več predstavljati. Vso shranjevanje papirjev je vzelo ogromno prostora, ki je bilo potrebno za druge stvari, listine oziroma dokumenti so se hitro izgubili ali uničili, evidentiranje vsega je lahko traja po tudi več dni, kakšna stvar se je lahko vmes narobe evidentirala, ali pa celo izpustila iz zapisa v evidenco, itd. 

   

  Točno zaradi vsega tega je digitalizacija podjetja pri nabavni službi ena izmed najboljših stvari, ki se je razvila. Celoten proces nabavne službe je sedaj avtomatiziran. S programom ODOS.Nabava, podjetje lahko svoje procese shranjuje na enem mestu. 

   

  Evidentiranje vseh nabavnih procesov je sedaj hitrejše, saj so vsi podatki, že shranjeni v oblaku, mi jih pa samo preverimo sprotno. 

   

  Tudi pri celotnem procesu nabavljanja in primerjanja ponudb. Računalnik in program nam vse že naredita in tako nam privarčujeta na času, ki ga lahko izkoristimo za druge naše naloge, ki so bolj pomembne. 

   

  Pripomore k efektivnosti dela, manjši količini papirjev, delavci so bolj zadovoljni in naloge so tako hitreje opravljene. 

   

  Kako digitalizacija podjetja pripomore pri potnih nalogih?

  Kot prvo, dajmo najprej opredeliti kaj sploh so potni nalogi? 

  Potni nalogi so listina, na kateri so zapisani podatki o poslovni poti zaposlenega. Ta listina mora vsebovati: 

  • ime in priimek zaposlenega
  • pozicijo zaposlenega v podjetju 
  • destinacijo poslovne poti 
  • vrsto prevoza tekom poslovne poti (avto – osebni ali službeni, avtobus, letalo, morsko prevozno sredstvo)
  • količino poti v km 
  • trajanje poslovne poti 
  • stroške narejene med poslovno potjo 
  • če med poslovno potjo stanuje v kakšen stanovanju ali hotelu, se napiše tudi naslov nastanitve in preživet čas v nastanitvi
  • podpis odobrene poslovne poti 

   

  Celotna listina potrebuje kar veliko podatkov za njeno pravilno izpolnitev. Odobritve potnih nalogov so lahko potrebovale tudi do 1 tedna, saj je bilo vmesnih veliko faktorjev:

   

  • čas izpolnitve 

  Potni nalogi, ki so izpolnjenji ročno, vzamejo lahko velik količino časa in tako tudi potrebujejo veliko zbranosti ter natančnosti pri izpolnjevanju. Saj lahko pride do veliko narejenih napak, če ne izpolnimo pravilno potnih nalogov. Če niso potni nalogi izpolnjeni pravilno, so označeni neveljavno in je lahko podjetje zaradi tega tudi oglobljeno. 

   

  • čas preverjanja, čas odobritve ali zavrnitve 

  Ker je vse izpolnjeno ročno la listinah papirjev, predno pridejo potni nalogi v odobritev pristojni osebi, lahko mine tudi do 1 tedna. Če je podjetje veliko lahko se tudi zgodi, da se potni nalog med vsemi papirji založi in tako posledično ne pride do pristojne osebe za potrditev potnega naloga.

   

  Digitalizacija potnih nalogov je celoten proces zelo olajšala. Celoten postopek izpolnjevanja potnih nalogov je sedaj na računalniku in vsi potrebni podatki so shranjeni tudi na njem. Podatki zaposlenega se avtomatsko izpolnijo, sistem tudi preveri črkovanje.

   

  Sistem sam kalkulira vse stroške poslovnega potovanja, ni potrebno, da sami kalkuliramo. Tako je posledično tudi olajšano potrjevanje in izdajanje potnih nalogov. Samo s parimi kliki z računalniško miško in je postopek končan. Postopek je ratal preprost in hiter – brez nepotrebnih zapletov. 

   

  Zaključek 

  Iz zgornjega zapisa je razvidno, da je ima digitalizacija velik vpliv na rast podjetij. Z digitalizacijo podjetja se pridobi prednost pred konkurenco in tako se podjetje popelje na sam vrh. Ima pa digitalizacija podjetja tudi velik vpliv na nabavno službo v podjetju in tudi na potne naloge podjetja. S programom ODOS je celoten proces olajšan, tako za podjetje kakor za zaposlenega na tem delovnem mestu. 

   

  Vsem podjetjem priporočamo izbiro programa ODOS za napredovanje in rast podjetja. 

   

  Posted by Mitja @ 8:12 am

Povezave