• Dobavitelji, Novo 20.10.2022

  Samooskrbna sončna elektrarna je donosna naložba, ki se povrne v nekaj letih in ustvarja znatne prihranke, hkrati pa poskrbi tudi za boljši okoljski jutri. Številni se zaradi energetske krize in rasti cen električne ener-gije spogledujejo z idejo, da bi na svojo streho namestili sončno elektrarna. Preverili smo, kakšna je cena sončne elektrarne, kako se gibljejo stroški obratovanja in kdaj se investicija povrne.

  Sončna elektrarna je zagotovo ena izmed zanesljivejših investicij. Gospodinjstvom prinaša večjo neodvisnost od dogajanja na trgu energentov, prav tako pa uresničuje cilj, h kateremu vsi stremimo – samooskrba. Mar-sikdo zmotno meni, da je sončna elektrarna naložba, ki si je ne morejo privoščiti. A v kolikor izberemo zanes-ljivega energetskega partnerja in ustrezno finančno strategijo, investicija ne bo znatno obremenila družin-skega proračuna.

  Dimenzioniranje je ključ do uspeha

  Najpomembnejši korak pri postavitvi sončne elektrarne je, da med poplavo ponudnikov izberemo zaneslji-vega energetskega partnerja, ki bo poiskal najučinkovitejšo in najdonosnejšo rešitev izrabe sončne energije glede na dane pogoje.

  Kot pojasnjuje Igor Kozlar iz podjetja Enertec d.o.o z blagovno znamko Moja elektrarna je donosnost sončne elektrarne v največji meri odvisna od pravilnega dimenzioniranja. »Več kot ima sončna naprava panelov, višja bo cena sončne elektrarne, a hkrati bo proizvajala tudi več energije. Ključ do uspeha je torej poiskati pravo ravnovesje glede na dane pogoje.«

  Mobilna aplikacija, ki izracuna ustrezno moc soncne elektrarne.

  Preverite pogoje svoje strehe za postavitev sončne elektrarne s pomočjo mobilne aplikacije. Inovativna digitalna rešitev omogoča hiter izračun potrebne moči sončne elektrarne ter simulira njeno delovanje glede na dane pogoje.

  Cena sončne elektrarne

  Ključna prednosti sončne elektrarne je njena donosnost. Slednje najbolje pokažemo na primeru. Preverili smo, kakšno so stroški nakupa na primeru gospodinjstva, ki ima predvideno skupno letno porabo elektrike cca 13.000 kWh in za elektriko porabijo letno okoli 2600 €.

  Da bi postali popolnoma samooskrbni, bi morali na razpoložljive strešne površine namestiti 11,8 kW sončno elektrarno. Po trenutnih izračunih bi za takšno sončno elektrarno odšteli 15.900 €.

  Za nakup sončne elektrarne ne potrebujemo znatnih prihrankov, saj lahko koristimo možnost obročnega odplačevanja z zelenim kreditom. Mesečni obrok kredita tako nadomesti mesečni znesek za elektriko, lahko je celo nižji.

  Poraba elektrike pred investicijo 13.000 kWh
  Strošek elektrike pred investicijo 2600 €/leto
  Potrebna moč sončne elektrarne 11,8 kW
  Končna cena sončne elektrarne 15.900 €

  Nepovratna finančna sredstva v tem trenutku niso na voljo, saj je Eko sklad marca letos zaprl javni razpis. Zato je potrebno, predno se odločimo za investicijo, preveriti, ali se je na tem področju, kaj spremenilo. Če bodo subvencije ponovno na voljo, se seveda cena sončne elektrarne zniža.

  Soncna elektrarna s 36 solarnimi paneli na strehi.

  11,2 kW sončna elektrarna s 36 moduli skrbi za trajnostno samooskrbo z električno energijo.

  Stroški obratovanja sončne elektrarne

  Ko je sončna elektrarna priklopljena, ostanejo še stroški obratovanja. Ti niso visoki, znašajo namreč zgolj 192 € letno in se ne spreminjajo.

  Kakšen je torej prihranek, ki ga ustvarja 11,8 kW samooskrbna sončne elektrarna? Po trenutnih izračunih bi gospodinjstvo svoj začetni vložek povrnilo v 6-7 letih, samooskrbna sončna elektrarna pa ustvarila za 2400 € prihrankov na leto. Glede na to da cene elektrike eksponentno rastejo, pa bodo lahko prihranki v prihodnje še večji in povračilna doba krajša.

  Strošek po investiciji (3x 20 A priključna moč): 192 €/leto
  Prihranek 2400 €/leto
  Povračilo investicije 6-7 let

  Veliko zanimanje za izkoristek sončne energije

  V luči trenutnih razmer, ko je energetski trg zajela ena izmed največjih kriz zadnjega obdobja, samooskrba predstavlja edino pravo rešitev na dolgi rok. Obnovljivi viri energije, med katere se uvršča tudi sončna energi-ja, so zato vse bolj zanimivi.

  Slednje se kaže tudi eksponentni rasti števila sončnih elektrarn. Že v letu 2021 je bilo zanimanje za samoo-skrbne sončne elektrarne nadpovprečno, v letu 2022 pa bomo zagotovo ponovno podirali rekorde.

  Samooskrbna soncna elektrarna na ravni strehi objekta.

  Sončno elektrarno lahko postavimo tudi na ravno streho.

  Povečano zanimanje za izkoristek sončne energije opažajo pri Moji elektrarni, Kozlar: »Tudi pri nas beležimo opazen porast povpraševanj, kar je zgovoren dokaz, da gre stroškovno učinkovito energetsko rešitev, ki jo ponuja energija sonca, prepoznava vedno več ljudi.«

  Zaradi drastične podražitve električne energije se doba povračila investicije krajša in ekonomika naložbe je vse bolj ugodna.

  Že pred podražitvami je bila povračilna doba v povprečju manj kot 10 let – kar pomeni, da sončna elektrarna prihranke ustvarja še dve desetletji, življenjska doba sončne elektrarne je namreč 30 let. V trenutnih časih pa se je doba v povprečju zmanjšala za leto ali dve.

  Zagotovo ste ugotovili, da je samooskrba s pomočjo sončne elektrarne prava izbira. Vas zanima, kakšna bi bila cena samooskrbne sončne elektrarne za vaše gospodinjstvo? Izpolnite spletni obrazec in dostopajte do hitrih odgovorov.

  Posted by Mitja @ 9:32 am

Povezave