• Novo 08.09.2021

  Večina podjetnikov in podjetij, ki se ukvarjajo z izvajanjem svojega email marketinga, seveda zanima, da bi bil njihov email marketing, kar se da uspešen in učinkovit.

  Navsezadnje velja email marketing za enega izmed najbolj uveljavljenih spletno trženjskih kanalov, saj elektronsko pošto prejemamo praktično vsi uporabniki interneta, obenem pa prejemnike, kot konzumatorje vsebin, prejemanje e pošte, nič ne stane.

  Spodaj so podrobneje predstavljene točke, ki naredijo email marketing še posebej uspešen…

  Uspešen email marketing je med drugim, tudi povezan z ustrezno količino besed, ki jih uporabljate v vaših email kampanjah. Če v emailu sporočate preveč besed, boste brani manj, če jih sporočate premalo, boste prav tako brani premalo.

  Trenutno izmerjeno ustrezno povprečje napisanih besed v email marketing sporočilih prikazuje spodnja slika (vir 1):


  OPOMBA: Uspešen email marketing, kot boste videli v nadaljevanju, je zelo tesno povezan z t.i. učinkovitim pisanjem vsebin (naslovov, teaserjev in vsebin znotraj e sporočil). Kakovosten t.i. microcopy na področju pisanja ustreznih vsebin za spletne kanale, v prvi vrsti pokriva panoga v digitalnem marketingu, ki se imenuje SEO optimizacija. Podrobnosti o tem kaj je SEO optimizacija, najdete na povezavi.

  NAMIG: Učinkovit email marketing, med ostalim naredi tudi premišljeno oblikovan poziv k oddaji elektronskega naslova. Tega, če je le mogoče postavite bodisi ob bok uporabni vsebini ali, še boljše, kot del dostopa do uporabne vsebine.

  Poglejte spodnji primer:

  Primer priložnosti za pridobivanje segmentiranih e naslovo na spletni strani Faktoring Prvafina.si

  Bodite pozorni na spodnjo sliko:

  email novice prva fina.si

  Na spletni strani Prvafina.si, kjer je precej novic povezanih s faktoring storitvami družbe Prva finančna agencija d.o.o., se na desni strani nahaja gumb do uporabnega dokumenta, preko katerega zainteresirani za faktoring izvedejo naročilo za pripravo ponudbe za storitve mednarodnega faktoringa.

  Ta dokument je mogoče enostavno pridobiti iz spletne strani. Bi pa pred njegovo pridobitvijo bilo smiselno dodati poziv k oddaji elektronskega naslova, s čimer bi Prva fina pridobila možnost nadaljnega informiranja svojih obiskovalcev.

  Visoka in konstantna stopnja rasti prejemnikov vaših e novic

  Konstantna rast vedno novih interesentov, ki želijo prejemati vaša elektronska sporočila, je prvi pokazatelj, da ste s svojo zasnovo izvajanja email marketinga, na pravi poti.

  Medtem, ko marsikateri izvajalec email marketing kampanj želi korak pridobivanja vedno novih prejemnikov na svoje e novice, skrajšati (npr. z nakupom baz elektronskih naslovov ali s pošiljanjem elektronskih novic javno objavljenim elektronskim naslovom) je za uspešen email marketing ključno, da uspete vzpostaviti rast baze prejemnikov vaših e novic na tak način, da se bodo interesenti želeli pridružiti vašim novicam.

  Bolj kot bode vaše vsebine uporabne in koristne širši množici (oz. pravi množici javnosti), večjo stopnjo rasti prejemnikov na vaše e novice si lahko obetate.

  Višja stopnja rasti prejemnikov vaših e novic se na ta način dosega tudi s tem, da obenem poskrbite, da se manj ljudi odjavlja od vaših novic.

  Kadar interesente umetno ali prisiljeno nagovarjate k prebiranju vaših e novic, se stopnja odjav lahko poveča tako, da je ta celo večja od stopnje tistih, ki se vaši bazi prejemnikov priključujejo.

  Email marketing morate zastaviti tako, da se vsak mesec znova, več ljudi priključi prejemanju vaših sporočil, kot odjavi. To je rast.

  Eden izmed najbolj učinkovitih načinov, da dosežete konstantno in stabilno rast prejemnikov vaših e sporočil, je, da izdelate neko uporabno aplikacijo, ki jo bodo uporabniki spleta z veseljem uporabljali, priporočali naprej in se celo vračali k njej.

  Poglejte spodnji primer…

  Aplikacija za preverjanje bonitet podjetij na ebonitete.si

  V Sloveniji izjemno uporabna aplikacija za preverjanje bonitetnih ocen in finančnega stanja poslovnih partnerjev je aplikacija na ebonitete.si.

  Spletna stran e bonitete.si, ki ponuja bonitetne storitve, aplikacijo, ki podaja bonitetne ocene, prikazuje na svoji prvi, vhodni spletni strani.

  Uporabniki vtipkajo podjetje, davčno številko ali matično številko poslovnega subjekta in pridobijo osnovne podatke o preiskovanem poslovnem partnerju, brezplačno. Za dodatne informacije je potrebno v aplikaciji e bonitete.si oddati elektronski naslov.

  zbiranje email naslovo aplikacija ebonitete.si

  Če želite to stopnjo rasti še izboljšati, morate več delati na vsebinah, ki še bolj pritegujejo in so še bolj uporabne vedno večji množici ljudi.

  Poglejte spodnjo sliko, ki več kot očitno dokazuje, da email marketing velja za enega od najbolj učinkovotih in uspešnih spletnih kanalov.
  Na sliki je prikazana ocena trga naraščanja zanimanja za email marketing v milijardah dolarjev (vir 2):

  OPOMBA: Visoko in konstantno rast naročnikov na vaše e novice boste dosegali hitreje, če boste vaše objavljene spletne vsebine iz PR zgodbic uspešno transformirali v uporabne vsebine. Pri tem vam lahko zelo koristi prispevek o tem kako postati dober pisec SEO besedil.

  Visoka stopnja odpiranja vaše elektronske pošte

  Nič ne koristi, če kljub vašemu zelo velikemu bazenu prejemnikov elektronske pošte, pošiljate le to, a to pošto odpira le majhen delež zainteresiranih.

  Cilj uspešnih email marketing kampanj je zato tudi visoka stopnja odpiranja vaše elektronske pošte.

  Visoko stopnjo odpiranja vaše elektronske pošte boste dosegali z zanimivimi, marketinško privlačnimi naslovi vsebin (sporočilom v zadevi e pošte), kakor tudi s tem, da je vsebina, ki jo na podlagi pritegujočega naslova, odprejo prejemniki, dejansko tudi uporabna in zanimiva.

  Prejemniki, ki so kliknili na nek naslov v vaših e novicah, ki jih je v bistvu zvabil (ali celo prevaral) samo zato, da odprejo novico, se bodo od vaših novic odjavili (ker ste jim ukradli čas).

  Po drugi strani, če bodo vaši prejemniki e pošte prispeli do vsebine, ki bo njim koristila, se utegne zgoditi, da bodo to vsebino delili naprej po spletu ali pa si to vsebino shranili. Obenem si bodo bolje zapomnili tudi pošiljatelja (vas), ki ste jim poslali dotično vsebino.

  Na ta način, s kakovostno vsebino (do katere prispejo prejemniki vaše e pošte po kliku na naslove vaših e novic) posredno dosegate tudi to, da bodo prejemniki z večjo verjetnostjo odprli tudi vašo naslednjo poslano novico.

  Povprečne stopnje odpiranja email marketing sporočil prikazuje spodnja raziskava (vir 3):

  Visoka branost vaših e sporočil

  Visoka branost vaših e sporočil je zagotovo merilo, ki ga želite uvrstiti med merila uspešnosti vaši e kampanj.

  Najbrž ne želite e sporočil pošiljati zgolj veliki bazi prejemnikov in biti pozorni samo na to, da čimveč prejemnikov odpre vaša e sporočila.

  Zagotovo želite, da čimveč prejemnikov vaša e sporočila, dejansko tudi prebere.

  Kako izmerite to?

  S pomočjo UTM kod lahko za vsako sporočilo (v katerem povezave kažejo do vaših vsebin npr. na blogu spletne strani) ugotovite koliko prejemnikov, si je ogledalo vaše vsebine.

  Nato za vsako vsebino posebej, na vsakem url naslovu posebej, preverite povprečen čas zadržanosti bralcev, na posamezni vsebini.

  Dlje časa kot se bralci zadržujejo na posamezni spletni vsebini, bolj ste lahko prepričani, da je dostavljena vsebina bralcem zanimiva in uporabna.

  In obratno…

  Manj časa, kot vaši bralci ostanejo na posamezni vsebini, lahko pomeni, da je vaša vsebina dolgočasna, ne nagovarja pravih prejemnikov ali ni napisana na način, ki bi bralce zadržal na spletni strani.

  Poglejte spodnjo zanimivo raziskavo…
  Na sliki je raziskovana branost elektronskih sporočil, v povezavi s številom prikazanih slik v email sporočilih (vir 5):

  Visoka branost in s tem daljši povprečen čas zadržanosti bralcev na vaših spletnih vsebinah (ki ste jih promoviral skozi email marketing) sta v neposredni povezavi z uporabno vrednostjo in koristnostjo vsebine za bralce. V smislu, da vsebina rešuje oz. odpravlja težavo, ki jo imajo bralci.

  Bolj kot si lahko bralci pomagajo z vašo vsebino pri reševanju njihovih poslovnih in življenskih izzivov, večja bo posledično branost takšnih vsebin.

  A to še ni vse…

  Še lažja pot do večje stopnje branosti vaših e sporočil, brez, da odkrivate toplo vodo, je v tem, da namesto, da čez email marketing pošiljate “testne” vsebine za katere še ne veste ali bodo dosegale visoko branost ali ne, email marketing uporabite zato, da čez njega promovirate tiste vsebine, za katere že veste, da so dobro brane.

  V Google analitiki izbrskajte url naslove tistih vsebin, ki že dosegajo najboljše povprečne čase zadržanost bralcev (ki so do teh vsebin dostopili preko drugih kanalov, npr. SEO, promocijo čez družabna omrežja, itd…).

  Zdaj v email marketing kampanjo vključite te vsebine.

  OPOMBA: Doseganje višje branosti vaših objavljenih vsebin je tudi stvar vašega rednega treninga pisanja speltnih vsebin. Z vsako naslednjo objavljeno vsebino, ki je namenjena digitalnemu marketingu vaše spletne strani, se trudite izboljševati branost le te. Za kakovostne objave vaših vsebin obiščite kakšen digitalno marketinški tečaj, ponudba nekaterih trenutno najbolj popularnih tečajev za digitalni marketing, je predstavljena na spletni strani Matija Zajšek.com digitalni marketing tečaji.

  Visoka stopnja vpletenosti oz. angažiranosti bralcev v vaša e sporočila

  Vpletenost oz. angažiranost bralcev v vaša e sporočila je pomembna zato, da pridobite “aktivne” bralce.

  Naj ne bo vaš celoten trud email marketing kampanje usmerjen zgolj v to, da posredujete najboljše možne in najbolj koristne informacije prejemnikom sporočil (ob prebiranju katerih se bralci zgolj zadovoljno “zleknejo na stol” in prebirajo vaše nasvete), ampak tudi in predvsem to, da vsebina zadrži bralca “aktivnega ob ekranu”.

  Z ambicijo, da vsebina prejemnika vašega e sporočil animira, da naredi nek nadaljni korak. Na primer:

  • preveri vašo ponudbo
  • prebere kak nadaljni nasvet ali podrobna navodila
  • uporabi aplikacijo na vaši spletni strani
  • odgovori na kakšna vprašanja
  • komentira
  • deli novico med svoje kontakte, itd…

  Visoka stopnja angažiranosti vaših prejemnikov e novic pove, da kot pošiljatelj ne pošiljate zgolj pasivnih vsebin, ob katerih bi se prejemniki zasanjali, temveč, da izvedejo naslednje korake.

  Poglejte kakšno stopnjo angažiranosti lahlo dosega uspešna email marketing kampanja v primerjavi z drugimi spletnimi kanali (npr. vsesplošno priljubljenimi družabnimi omrežji) – vir 6:

  Kar pomeni, da je vaš cilj pri izvajanju uspešnih email kampanj tudi in predvsem motivirati prejemnike novic, da stopijo k akciji.

  Zelo uspešne email marketing kampanje v tem pogledu so tiste, ki dostavljajo vsebine v obliki predstavitve težav in ovir, hkrati pa z nekaj malega aktivnosti prejemnika, e novic, prikazujejo kako tudi odpraviti težave.

  Personalizacija in tesen stik s prejemniki vaših e sporočil

  Še posebej uspešen email marketing naredi t.i. personalizacija poslanih er sporočil in trud za čim tesnejši stik s prejemniki sporočil.

  Personalizirana obvestila dosegajo bistveno višje stopnje odpiranja kot nepersonaliziranih sporočil, hkrati pa tudi e sporočila, ki so zasnovana v obliki “serije” (npr. več delov), dosegajo višjo stopnjo sledenja e novicam, saj so uporabniki že v prvem ali drugem delu poslanih novic, angažirani, da naprej sodelujejo pri nekem proces.

  Zelo uspešne email marketing kampanje v tem pogledu so tiste, ki npr. skozi več, zaporedno poslaniih emailov (npr. 1 x na teden) predstavljajo rešitve za izpeljavo nekega procesa.

  Dobro poglejte ta primer:

  • če se vaša ciljna publika želi naučiti npr. SEO optimizacije spletnih strani, boste bolj uspešno email marketing kampanjo izvajali tako, da boste 1 x tedensko prejemnikom dozirali predstavitev izvajanja SEO optimizacije po korakih. Npr. prvi teden; kaj je optimizacija spletnih strani, drugi teden: kako deluje optimizacija spletnih strani, tretji teden: zakaj se uporablja SEO optimizacija, itd….

  Spodnja raziskava prikazuje rezultate personalizacije posameznih email marketing kampanj, v odvisnosti, če personalizirate zgolj zadevo e sporočila, vsebino, oboje (vir 7):

  Natančno identificirane baze prejemnikov e sporočil (segmentacija)

  Bolj kot je natančno segmentirana vaša baza prejemnikov e sporočil, bolj natančne lahko posledično za vaše interesente pripravljate spletne vsebine.

  Zagotovo si ne želite vsem vašim prejemnikov e novic vseh vaših e novic pošiljati enakih.

  Če se določen del vaše publike zanima za opremljanje stanovanja, pošiljajte le tem nsvete za čimbolj funkcionalno opremo stanovanja. Tistim, ki jih bolj zanima barva usklajenost v svojih domovanjih, pa pošiljajte nasvete o tem kako uskladiti barve v svojem stanovanju.

  Pogoj za tako, zelo natančno ciljanje z vsebinami na točno določene segmente vaše publike, je, da zastavite sistem po katerem zajemate elektornske naslove na podlagi prepoznanih interesov posameznih obiskovalcev.

  To naredite tako, da tistim obiskovalcem vaše spletne strani, ki jih bolj zanimajo npr. barve v stanovanju, ponudite drugačen kontaknti obarzec za oddajo zanimanja na vaše e novice, kot tistim, ki prebirajo e novice iz področja opremljanja stanovanja.

  V kolikor imate blog zapise na vaši spletni strani razdeljene na kategorije, bo to enostavno, ker je pač mogoče na enostaven način implementirati drugačno prikazovanje lead magnetov ob posameznih spletnih vsebinah, če so lete kategorizirane na več kategorij.

  Učinki na uspešnost email marketing kampanj, če so te segmentirane, so prikazani na sliki spodnje raziskave (vir 8):

  Doseganje želenih ciljev z email marketingom

  Uspešen email marketing je takrat, ko z njim dosegate želene cilje. Bistveno lažje vam bo pri ocenjevanju uspešnosti vašega emailinga šlo, če boste te cilje definirali.

  Na primer:

  • stopnja odpiranja elektrnoskih sporočil
  • stopnja klikabilnosti na vaše e novice
  • branost vaših e sporočil (v minutah in sekundah)
  • stopnja konverzij znotraj posameznih email marketing kampanj
  • ipd…

  Spodnja slika zelo lepo prikazuje uspešnost nekaterih email marketing metrik (vir 4):

  Zaključek

  Za uspešen email marketing je zelo priporočljivo, da v štartu zastavite premišljen vsebinski načrt vsebin, ki jih nameravte pošiljati čez email marketign kampanje.

  Pri čemer se osredotočite na uporabno vrednost vsebin, najprej… Primer uporabnih vsebin, od tega kako jih spisati in kako oblikovati, poglejte na spletni strani Termotom, kjer je predstavljena njihova valovitka.

  Dodatne informacije:

  Viri:

  1 – Email Marketing Statistics: We Analyzed 1,000 Emails from Today’s Top Experts
  2 – E-mail marketing revenue worldwide from 2020 to 2027
  3 – The Email Marketing Statistics You Need to Know
  4 – Boost your email ROI by improving your readability
  5 – Readability: Scientific Research Tells us How to Write Emails
  6 – 50+ Wild Email Marketing Statistics You Need to See
  7 – Marketing e-mail open and click rates in the United States, by degree of personalization
  8 – Chart of the Day: What is the comparison of segmented vs non-segmented campaigns

  Posted by Mitja @ 11:20 am

Povezave