• Dobavitelji, Novo 23.03.2022

  Nesporno dejstvo je, da predstavlja kolo vse od časa svojega nastanka, eno izmed najbolj priljubljenih prevoznih sredstev. Uporaba koles je v današnjem času zares močno razširjena, kajti otrokom služi kot zabavno igralo, odraslim pa tako za prevozno sredstvo, kot tudi za obliko rekreacije. Med odraslimi vse večjo veljavo dobiva ugodno električno kolo, ki učinkovito prispeva k zmanjšanju ogljičnega odtisa, saj za vožnjo ne potrebuje za okolje škodljivih fosilnih goriv. V skladu s tem predstavlja e-kolo pomembno alternativo avtomobilu, zaradi česar se tudi vse več ljudi odloči, da se z njim odpravi v službo ali po drugih obveznostih. Poleg nižjih stroškov za pogon, je kolo bolj ekonomično tudi zaradi stroškov vzdrževanja, ki so v primerjavi z avtomobilom neprimerljivo nižji. V času prometnih zastojev v mestih je kolo pogosto tudi najhitrejša oblika prevoza. Dodatna prednost je v tem, da po prispetju na cilj ni potrebno iskati posebnega parkirišča, prav tako se izognemo plačilu parkirnin. Še posebej v mesecih v toplejšem delu leta pa pomeni kolo eno najbolj prijetnih telesnih aktivnostih, pri kateri na svežem zraku skrbimo za ohranjanje in krepitev svojega zdravja. Omeniti velja povečanje moči, koordinacije gibov in drugih motoričnih sposobnosti, krepitev dihal, dviga imunskega sistema, pospešitev prebave, preprečevanje srčno žilnih bolezni in mnoge druge pozitivne učinke, ki jih ima kolesarjenje na telo. Električno kolo bo za razliko od klasičnega kolesa tudi veliko bolj prijazno do vaših sklepov, saj bo obremenitev zaradi pomoči elektro pogona veliko manjša. Ravno zaradi dodatnega pogona bo vaša vožnja veliko udobnejša, vi pa boste zmožni prepeljati veliko daljšo pot z manj napora. Pri vsem tem kar nekoliko razžalosti podatek, da spadajo kolesarji poleg pešcev v skupino prometnih udeležencev, ki so v največji meri ogroženi in izpostavljeni nevarnostim. Če povzamemo, bi lahko zapisali, da kolesarjenje izjemno blagodejno vpliva na naše zdravje, je prijetno, zabavno in okolju prijazno, mora pa biti tudi varno.

  V skladu z ugotovitvami so kolesarji v najhujših primerih prometnih nesreč krivci v več kot polovici vseh primerov. Med najpogostejše razloge prištevamo nepoznavanje in neupoštevanje pravilnih smeri vožnje, pri čemer je moč opaziti vožnjo preblizu vozišča in po nasprotni strani. Pogosto k temu v veliki meri botruje tudi alkoholizem. Vožnja kolesarja pod vplivom alkohola je tudi sicer pogost dejavnik, ki prispeva k nastanku nesreče. Žal smo lahko priča množičnemu neupoštevanju pravil o prednosti, kar je še posebej problematično na prometno bolj obremenjenih križiščih. Dogaja se namreč to, da se kolesarji ne zavedajo, da prometna signalizacija velja tudi zanje in ni namenjena zgolj voznikom motornih vozil. Veliko krat pride do nastanka nesreče tudi zaradi previsokih hitrosti, katere kolesarji ne prilagodijo v zadostni meri vremenskim razmeram in stanju ter lastnostim posameznih odsekov cest. V določenih primerih je krivo tehnično nepopolno kolo, o pomembnosti česar smo nedolgo nazaj že pisali na naši spletni strani NewBike.si. Vsemu navkljub pa s prstom ne smemo kazati zgolj na kolesarje, kajti le ti so pogosto tudi žrtve drugih soudeležencev v prometu. V večini primerov jih ogrožajo vozniki motornih vozil s previsokimi hitrostmi, pa tudi vsi alkoholizirani vozniki. Žal se kljub številnim opozorilom pristojnih dogaja tudi to, da za njihovo varnost v cestnem prometu predstavljajo tveganje nepravilno parkirana vozila. Pri tem velja voznike motornih vozil opomniti, da so pri zavijanju desno na križiščih dolžni mimo spustiti vsa vozila, ki vozijo po isti smeri po kolesarski stezi, katero prečkajo. Enako velja za vsako zavijanje na križišču, pri katerem morajo sekati kolesarske steze. V skladu z veljavnimi cestno prometnimi predpisi, vozniki ne smejo parkirati na stezi za kolesarje, saj bi s tem resno ogrožali njihovo varnost. Napisano ne velja v redkih primerih, ko je to s prometno signalizacijo določeno drugače. Vozniki motornih vozil morajo ob pogojih s slabšo vidljivostjo smiselno uporabiti luči, pri čemer ne smejo zaslepiti kolesarjev, pešcev in drugih soudeležencev v prometu. Priporočila voznikom zaključujemo z mislijo, naj vedno ohranijo zavedanje, da bodo nedvomno oni ali njihovi bližnji slej kot prej v vlogi kolesarjev.

  Neizpodbitno dejstvo je, da so kolesarji v cestnem prometu manj varni od ostalih udeležencev. V nedavno izvedenih raziskavah so prišli do ugotovitve, da temeljni razlog predstavlja slabša vidnost kolesarjev in prišli celo do sklepa, da je njihova vidnost obratno sorazmerna s hitrostjo vožnje. Povedano nekoliko poenostavljeno, s povečevanjem hitrosti kolesarja se zmanjšuje njihova vidljivost in  s tem povečuje tveganje za nevarnost. V ta namen vsem kolesarjem svetujemo, da upoštevajo vse napotke, ki so podani na naši spletni strani udobno e kolo. Za povečanje varnosti je prav tako pomembno, da pozorno spremljate in upoštevate prometno signalizacijo, katero srečate ob poti. V kolikor je za urejanje prometnih razmer postavljen semafor, se ravnajte po svetlobnih znakih. Skrbno upoštevajte vsa pravila za določevanje prednosti, še preden spremenite smer pa se prepričajte o dogajanju okoli vas in svoje namere odločno pokažite ostalim soudeležencem v prometu. Za vožnjo s kolesom vedno uporabite le tisto površino, ki je za to tudi namenjena. Za lažjo prepoznavo boste vedno zasledili prometni znak ali talno označbo, pri tem pa bodite pozorni, da se premikate po desnem pasu glede na smer vožnje, ki je dovoljena. V primeru, da bi bila kolesarska steza odsotna, lahko uporabite desni rob vozišča, pri čemer morate biti čim bolj blizu roba, močno pa priporočamo tudi uporabo luči in odsevnikov. Če se odločite za vožnjo v skupini, ki je sestavljena iz večjega števila kolesarjev, morate strnjeno voziti eden za drugim. Za vožnjo skozi urbana naselja vam bo prav prišel zvonec, s katerim boste lahko pešce opozorili nase. Tu spada tudi vsa ostala obvezna oprema in tehnična brezhibnost ter vzdrževanost kolesa, o čemer je tekla beseda že nekaj vrstic višje. Menimo, da ni potrebno posebnega poudarka dajati vožnji, ki ne sme potekati pod vplivom alkohola. Najpomembneje od vsega pa se nam zdi skrbno opazovanje prometa in predvidevanje ravnanja preostalih udeležencev v cestnem prometu.

  Za varnost otrok je poskrbljeno z nekaj dodatnimi pravili, med katerimi velja izpostaviti prepoved samostojne vožnje v prometu na cesti vsem otrokom, ki so mlajši od osmih let. Otrokom, starejšim od 14 let, je samostojna vožnja dovoljena, a morajo s seboj ves čas imeti veljavno kolesarsko izkaznico. Prejmejo jo po uspešno opravljenem usposabljanju, katero poteka na vseh osnovnih šolah v Sloveniji. Otroci s starostjo do 14 let brez veljavne kolesarske izkaznice lahko samostojno upravljajo s kolesom v cestnem prometu samo ob prisotnosti polnoletne osebe. Otrokom do šestega leta je brez spremstva vožnja kolesa dovoljena samo na pešpoteh ali v območjih, ki so namenjena pešcem. Glede uporabe zaščitne opreme zakon veleva, da morajo vsi mladoletni kolesarji nositi pripeto čelado, kar pa velja tudi za vse otroke, ki se nahajajo na zadnjem sedežu kot sopotniki. Poleg otrok so v cestnem prometu izraziteje ogroženi tudi starejši, zlasti kolesarji nad 65 let. Kot glavni razlogi se pojavljajo premajhna pozornost na dogajanje v okolici, pa tudi slabšanje vida, sluha in (pre) počasen odziv. Še posebej starejšim zato priporočamo nakup kakovostnega kolesa v kolesarski trgovini, ki bo zaradi pokončne drže omogočil odličen pregled na cesto. Pri vožnji morajo biti predvsem odgovorni in vzeti v zakup svoje sposobnosti, pri čemer se ni dobro preceniti. Svetujemo, da se zaradi slabše vidljivosti izogibajo vožnji s kolesom v nočnem času in vožnji po cestah, na katerih se običajno razvijejo višje potovalne hitrosti. Samo upoštevanje vseh navedenih dejavnikov bo slehernemu kolesarju omogočilo varno uživanje v vseh prijetnostih in ugodnostih, ki jih s seboj prinaša kolesarjenje.

   

  Posted by Mitja @ 9:25 am

Povezave